NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn đầu tư

Email:luatthanhdat.hanoi@gmail.com 0989.188.848

Tư vấn Doanh nghiệp

Email:luatthanhdat@yahoo.com.vn 0989.188.848

T/V Pháp lí khác

Ms.Huyền: 0989.188.848

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ
 
 • Nhãn hiệu hàng hoá
 • Kiểu dáng công nghiệp
 • Bản quyền
 • Sáng chế/giải pháp hữu ích 

 
1. Nhãn hiệu hàng hoá
 
 • Nhãn hiệu hàng hoá là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau.
 • Nhãn hiệu hàng hoá có thể là từ ngữ, hình ảnh, hoặc sự kết hợp giữa từ ngữ và hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc.
 • Nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu hình khối được bảo hộ.
 • Thời hạn qui định cho thủ tục đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá là 12 tháng.
 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá là 10 năm và có thể gia hạn bảo hộ nhiều lẫn, mỗi lần 10 năm

Thông tin yêu cầu
 
 • Ðịa chỉ, điện thoại, Fax của Công ty/cá nhân có Nhãn hiệu xin đăng ký, phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Ghi chú màu sắc của Nhãn hiệu nếu màu sắc cũng là yếu tố xin bảo hộ.
 • Giải thích ý nghĩa của các chữ, từ ngữ, hình vẽ thể hiện trên Nhãn hiệu.
 • Danh mục sản phẩm và/hoặc dịch vụ mang Nhãn hiệu đã hoặc sẽ được sản xuất-kinh doanh, phù hợp với ngành nghề sản xuất-kinh doanh của Công ty/cá nhân có Nhãn hiệu xin đăng ký.

Các điểm lưu ý
 
 • Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Quyền ưu tiên dành cho người nộp đơn sớm nhất trong số những người nộp đơn cho cùng một Nhãn hiệu.
 • Việc sử dụng, quảng cáo Nhãn hiệu, triển lãm sản phẩm/dịch vụ mang Nhãn hiệu, trong nhiều trường hợp, là những chứng cứ quan trọng cho việc xin đăng ký và bảo hộ Nhãn hiệu hàng hoá.


2. Kiểu dáng công nghiệp
 
 • Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng trang trí bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, mầu sắc hoặc sự kết hợp của những yếu tố này, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.
 • Một Kiểu dáng công nghiệp có thể bao gồm nhiều phương án (biến thể) khác nhau, trong một đơn đăng ký.
 • Thời hạn qui định cho thủ tục đăng ký Kiểu dáng công nghiệp là 12 tháng.
 • Thời hạn bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp là 5 năm và có thể gia hạn bảo hộ hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm.

Thông tin yêu cầu
 
 • Ðịa chỉ, điện thoại, Fax của Công ty/cá nhân có Kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký, phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Tên gọi của Kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký.
 • Họ tên, địa chỉ của tác giả sáng tác Kiểu dáng công nghiệp.
 • Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm được chế tạo theo Kiểu dáng công nghiệp.
 • Bản mô tả Kiểu dáng công nghiệp, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
 • Liệt kê các Kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết kèm theo ảnh chụp/bản vẽ.
 • Mô tả đầy đủ, chi tiết các đặc điểm tạo dáng của Kiểu dáng công nghiệp (đường nét, màu sắc, hình khối, sự bố trí tương quan, ...).
 • Nêu sự khác biệt cơ bản giữa Kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết và Kiểu dáng công nghiệp xin đăng ký.

Các điểm lưu ý
 
 • Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ trên cơ sở Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Quyền ưu tiên dành cho người nộp đơn sớm nhất trong số những người nộp đơn cho cùng một Kiểu dáng công nghiệp
 • Việc sử dụng, quảng cáo, triển lãm sản phẩm được chế tạo theo Kiểu dáng công nghiệp, trong nhiều trường hợp, là những chứng cứ quan trọng cho việc xin đăng ký và bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp


3. Bản quyền

Bản quyền là một thuật ngữ pháp lý mô tả quyền được cấp cho người sáng tạo ra các tác phẩm văn học và nghệ thuật. Các loại tác phẩm được bảo hộ bằng bản quyền tác giả theo luật Việt Nam, bao gồm: tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được bảo hộ bằng quyền tác giả bao gồm:

 
 • (a) tác phẩm văn học, tác phẩm khoa học, sách giáo khoa, khoá đào tạo và các tác phẩm khác biểu hiện dưới dạng ngôn ngữ viết hoặc các đặc tính khác;
 • (b) bài giảng, bài nói chuyện hoặc diễn văn
 • (c) tác phẩm báo chí;
 • (d) tác phẩm âm nhạc;
 • (đ) tác phẩm sân khấu;
 • (e) tác phẩm điện ảnh và các tác phẩm được tạo ra bởi một quá trình tương tự điện ảnh ( sau đây gọi chung là các tác phẩm điện ảnh) ;
 • (g) Các tác phẩm nghệ thuật tạo hình và tác phẩm nghệ thuật ứng dụng ;
 • (h) tác phẩm nhiếp ảnh;
 • (i) tác phẩm kiến trúc;
 • (k) bức phác hoạ, kế hoạch, bản đồ và các bản vẽ liên quan đến địa hình hoặc các tác phẩm khoa học ;
 • (l) Văn hoá dân gian và các tác phẩm nghệ thuật dân gian ;
 • (m) Bộ chương trình và dữ liệu máy tính.
   
Bản quyền bao gồm quyền lợi về tinh thần và kinh tế. Quyền lợi về tinh thần được hiểu là quyền của tác giả đặt tiêu đề cho tác phẩm của họ, gắn liền tên thật của họ hoặc bút danh đựoc thừa nhận khi tác phẩm của họ được xuất bản hoặc sử dụng, xuất bản các tác phẩm của họ, hoặc uỷ quyền cho người khác xuất bản tác phẩm của họ, bảo vệ sự nguyên vẹn cho tác phẩm; và cấm người khác sửa chữa, thay đổi hoặc bóp méo tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, gây tổn hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền lợi kinh tế bao gồm quyền của tác giả được sáng tác các tác phẩm tiếp theo, trình diễn tác phẩm của họ trươc công chúng, sao chép tác phẩm, phân phối hoặc nhập khẩu nguyên bản hoặc các bản sao tác phẩm, truyền thông tác phẩm của học tới công chúng bằng các phương tiện không dây và landline, mạng lưới thông tin điện tử hoặc các phương tiện kỹ thuật khác; và phát hành nguyên bản hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh và các chương trình máy tính.
Thời hạn của quyền tinh thần gần như không xác định. Thời hạn của quyền kinh tế cho hầu hết các đối tượng theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam từ 50 năm đến khi cả cuộc đời tác giả và 50 sau khi tác giả qua đời
 

4. Sáng chế/giải pháp hữu ích
 
 • Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội (KTXH).
 • Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực KTXH.
 • Thời hạn qui định cho thủ tục xét nghiệm hình thức là 3 tháng, xét nghiệm nội dung là 9 tháng đối với Giải pháp hữu ích và 18 tháng đối với Sáng chế kể từ ngày nhận được yêu cầu xét nghiệm nội dung.
 • Thời hạn bảo hộ Sáng chế là 20 năm, Giải pháp hữu ích là 10 năm.

Thông tin yêu cầu
 
 • Ðịa chỉ, điện thoại, Fax của Công ty/cá nhân có Sáng chế/giải pháp hữu ích xin đăng ký.
 • Tên sáng chế/ giải pháp hữu ích.
 • Họ tên, địa chỉ của tác giả (đồng tác giả) của Sáng chế/giải pháp hữu ích.
 • Bản mô tả Sáng chế/giải pháp hữu ích, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
 • Tên sáng chế/giải pháp hữu ích.
 • Lĩnh vực kỹ thuật đề cập của Sáng chế/giải pháp hữu ích.
 • Những giải pháp kỹ thuật đã biết trước khi có Sáng chế/giải pháp hữu ích, những nhược điểm và hạn chế.
 • Bản chất kỹ thuật của Sáng chế/giải pháp hữu ích.
 •  Mô tả vắn tắt các hình vẽ (nếu có).
 • Ví dụ thực hiện giải pháp ký thuật.
 • Ðưa một hoặc một vài trường hợp áp dụng cụ thể để chứng minh tính hiệu quả của giải pháp xin đăng ký.

Các điểm lưu ý
 
 • Sáng chế/giải pháp hữu ích được bảo hộ trên cơ sở Bằng độc quyền Sáng chế/giải pháp hữu ích do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp
 • Quyền ưu tiên dành cho người nộp đơn sớm nhất trong số những người nộp đơn cho cùng một Sáng chế/giải pháp hữu ích.
   
------------------------------------------------------------------
Make@Meet luôn mong muốn được trở thành tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho khách hàng hiện tại và tương lai.

Mọi thông tin liên hệ và trao đổi liên quan dến các vấn đề nêu trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với Luật Make@Meet (Luật Thành - Đạt) để được hướng dẫn chi tiết.
CÔNG TY LUẬT MAKE@MEET - LUẬT THÀNH ĐẠT
Add: Tầng 2, Nhà khách KC - Ban cơ yếu Chính phủ, số 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3775 2788 / 3775 3564 - Fax: (84-24)3775 2789
Email:
luatthanhdat@yahoo.com.vn | luatthanhdat@luatthanhdat.com  *  Website:www.luatthanhdat.com