NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn đầu tư

Email:luatthanhdat.hanoi@gmail.com 0989.188.848

Tư vấn Doanh nghiệp

Email:luatthanhdat@yahoo.com.vn 0989.188.848

T/V Pháp lí khác

Ms.Huyền: 0989.188.848

Quy trình tư vấn thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã

Quy trình tư vấn thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã được thực hiện theo các bước sau:
Cấp Giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã
 
a. Trình tự thực hiện:
- Đối với cá nhân, tổ chức: Mua hồ sơ, kê khai và nộp tại phòng Tài chính- KH, nhận giấy hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn.
- Đối với cơ quan HCNN: Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ viết giấy hẹn, thụ lý và trả kết quả theo giấy hẹn.
 
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Tài chính- KH cấp quận huyện;
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
 
* Thành phần hồ sơ:
- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã, Hợp tác xã Nông nghiệp;
* Số lượng hồ sơ: 02(bộ)
 
d. Thời hạn giải quyết: 07ngày làm việc;
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức;
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND cấp huyện;
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính- Kế hoạch;
- Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các xã, phường và các ngành liên quan.
 
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận;
 
h. Lệ phí: 20.000 đồng (Theo Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ Tài chính; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính);
 
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
 
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (Theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP vè đăng ký kinh doanh HTX);
 
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
 
- Ngành nghề kinh doanh có điều kiện (Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004).
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Doanh nghiệp, Luật HTX, Luật Dân sự
- Pháp lệnh Phí và lệ phí
- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006.
- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hợp tác xã năm 2003;
- Nghị định số 02/CP ngày 02 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp đối với Hợp tác xã;
- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ Về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã;
 - Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
 - Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã;
- Nghị định số 94/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ Về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản;
- Thông tư 04/1998/TTLB của Bộ Thuỷ sản-Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Bộ Tài chính.Ngân hàng Nhà nước;
- Thông tư liên tịch 16/TT-LB ngày 25.11.1996 của Bộ Thương mại-Tài chính- Kế hoạch và Đầu tư-Tư pháp- Tổng cục Thống kê;
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP vè đăng ký kinh doanh HTX Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính
- Thông tư số 02/2006/TT-BKH ngày 13/2/2006.
CÔNG TY LUẬT MAKE@MEET - LUẬT THÀNH ĐẠT
Add: Tầng 2, Nhà khách KC - Ban cơ yếu Chính phủ, số 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3775 2788 / 3775 3564 - Fax: (84-24)3775 2789
Email:
luatthanhdat@yahoo.com.vn | luatthanhdat@luatthanhdat.com  *  Website:www.luatthanhdat.com