NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn đầu tư

Email:luatthanhdat.hanoi@gmail.com 0989.188.848

Tư vấn Doanh nghiệp

Email:luatthanhdat@yahoo.com.vn 0989.188.848

T/V Pháp lí khác

Ms.Huyền: 0989.188.848

Hỏi đáp

Việc xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế hoặc có thông tin sai khác giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế được quy định như thế nào?
Việc xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế hoặc có thông tin sai khác giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế được quy định như thế nào?

Theo Điều 34 của Thông tư số 14/2010/TT-BKH, pháp luật quy định việc xử lý đối với trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký mã số thuế hoặc có thông tin sai khác giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế như sau :

Xin Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết tôi muốn kinh doanh một số ngành nghề nhưng tôi tìm trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg không có mã ngành, vậy tôi lấy mã ngành ở đâu?
Xin Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết tôi muốn kinh doanh một số ngành nghề nhưng tôi tìm trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg không có mã ngành, vậy tôi lấy mã ngành ở đâu?

Đối với ngành, nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề, mỗi cá nhân chỉ được sử dụng chứng chỉ hành nghề để đăng ký kinh doanh ở một doanh nghiệp.

Pháp luật quy định việc chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH như thế nào?
Pháp luật quy định việc chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH như thế nào?

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ, cơ quan, đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, nếu có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Khi đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên thành Công ty Cổ phần trong ngành nghề đăng ký kinh doanh cũ có ngành nghề : Kinh doanh bất động sản. Hỏi khi nộp hồ sơ chuyển đổi Công ty c
Khi đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên thành Công ty Cổ phần trong ngành nghề đăng ký kinh doanh cũ có ngành nghề : Kinh doanh bất động sản. Hỏi khi nộp hồ sơ chuyển đổi Công ty c

Theo khoản 1.2 Phần I Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NÐ-CP thì:

Nếu có chứng chỉ hành nghề kiểm toán, hay kế toán, có thể đứng tên làm việc bao nhiêu doanh nghiệp?
Nếu có chứng chỉ hành nghề kiểm toán, hay kế toán, có thể đứng tên làm việc bao nhiêu doanh nghiệp?

Theo Khoản 4 Ðiều 5 của Nghị định 88/2006/NÐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh thì:

Tôi muốn thành lập Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, Công ty TNHH một thành viên thu hồi nợ. Xin cho tôi biết về thủ tục thành lập và biểu mẫu để thành lập công ty TNHH một thành
Tôi muốn thành lập Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, Công ty TNHH một thành viên thu hồi nợ. Xin cho tôi biết về thủ tục thành lập và biểu mẫu để thành lập công ty TNHH một thành

Ðối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn.

Đề nghị quý cơ quan cho biết Thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (bán doanh nghiệp tư nhân)?
Đề nghị quý cơ quan cho biết Thủ tục thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (bán doanh nghiệp tư nhân)?

Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác

Ngoài các quy định về những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp, pháp luật về đăng ký kinh doanh quy định như thế nào về tên trùng và tên gấy nhầm lẫn?
Ngoài các quy định về những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp, pháp luật về đăng ký kinh doanh quy định như thế nào về tên trùng và tên gấy nhầm lẫn?

Tên riêng của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký bởi một hoặc một số các số tự nhiên, số thứ tự hoặc một hoặc một số chữ cái tiếng Việt (A, B, C,...)

Đề nghị quý cơ quan cho biết Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên?
Đề nghị quý cơ quan cho biết Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên?

Thành viên, người đại diện theo uỷ quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

Đề nghị quý cơ quan cho biết những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp?
Đề nghị quý cơ quan cho biết những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp?

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, tên danh nhân để đặt tên riêng cho doanh nghiệp.

CÔNG TY LUẬT MAKE@MEET - LUẬT THÀNH ĐẠT
Add: Tầng 2, Nhà khách KC - Ban cơ yếu Chính phủ, số 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3775 2788 / 3775 3564 - Fax: (84-24)3775 2789
Email:
luatthanhdat@yahoo.com.vn | luatthanhdat@luatthanhdat.com  *  Website:www.luatthanhdat.com