NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tư vấn đầu tư

Email:luatthanhdat.hanoi@gmail.com 0989.188.848

Tư vấn Doanh nghiệp

Email:luatthanhdat@yahoo.com.vn 0989.188.848

T/V Pháp lí khác

Ms.Huyền: 0989.188.848

Dịch vụ tư vấn lập báo cáo thuế

STT

DỊCH VỤ

Tối thiểu

Tối đa

1

Kê khai thuế và phát hành hoá đơn lần đầu, nộp thuế môn bài

500.000 đồng/công ty

2

Dịch vụ lập báo cáo tài chính năm

1.500.000 đồng/năm

5.000.000 đồng/năm

3

Kiểm tra, soát xét sổ sách kế toán

100.000 đồng/tháng

5.000.000 đồng/tháng

4

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

200.000 đồng/người

1.000.000 đồng/tháng

5

Dịch vụ thực hiện khai báo thuế hàng tháng, quý

500.000 đồng/tháng

2.000.000 đồng/tháng

6

Tư vấn thuế theo từng vụ việc

500.000 đồng/vụ việc

2.000.000 đồng/vụ việc

7

Dịch vụ đăng ký hóa đơn đặt in và phát hành hoá đơn

1.000.000 đồng/lần

 

LIÊN HỆ: Phòng doanh nghiệp- Công ty luật Thành Đạt (M@M)

ĐT     : (84-4)3775.2788/37753564   Hotline:0989188848

FAX : (84-4)775.2789

E-mail : luatthanhdat@yahoo.com.vn/luatthanhdat.hanoi@gmail.com

Web: luatthanhdat.com

CÔNG TY LUẬT MAKE@MEET - LUẬT THÀNH ĐẠT
Add: Tầng 2, Nhà khách KC - Ban cơ yếu Chính phủ, số 62 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội
Tel: (84-24) 3775 2788 / 3775 3564 - Fax: (84-24)3775 2789
Email:
luatthanhdat@yahoo.com.vn | luatthanhdat@luatthanhdat.com  *  Website:www.luatthanhdat.com